Tanulmánykötetek

A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötetei:

Web-alapú alkalmazások az oktatásban (CD borító)

Gazdaságtudományi szekció (CD borító)

„Project Life Management“ szekció (CD borító)

Tantárgypedagógia (CD borító)

Teológiai szekció (CD borító)

Többnyelvűség és komplex identitásmintázatok irodalom-, nyelv- és kultúratudományi megközelítésben és A hungarisztika és szlovakisztika időszerű kérdései szekciók anyaga együtt, mint „Humántudományi szekciók“ (CD borító)

Scroll to top