Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2024-es XVI. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2024. szeptember 11–12.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a matematika, informatika és természettudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2024. szeptember 11-12. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

Matematika szekció
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD., filipf@ujs.sk

– Informatika szekció
RNDr. Gubo Štefan, PhD., gubos@ujs.sk

Versenyképesség a 21. században – trendek és tendenciák
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Az irodalom, a politika és a kultúra nyelvei
Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk – PaedDr. Baka Patrik, PhD., bakap@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching 3
Dr. habil. Brdar-Szabó Rita, PhD. – Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD., litovkinaa@ujs.sk

– Egészségnevelés, egészségtámogatás és higiénia
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda,PhD., nagym@ujs.sk – Ing. Szencziová Iveta,PhD., szencziovai@ujs.sk

Koragyermekkori nevelés és fejlesztés perspektívái
prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD., jozsak@ujs.sk – PaedDr. Borbélyová Diana, PhD., borbelyovad@ujs.sk

 – Művészet és kultúra – a köznevelés, pedagógusképzés, személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, befogadó nevelés tükrében
Doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD., csehiovaa@ujs.sk – Mgr. Orsovics Yvette, PhD., orsovicsy@ujs.sk

– Nők a pedagógusi pályán és a művészetekben
Ambrusné prof. Dr. Kéri Katalin, DSc., kerik@ujs.sk – Kanczné Nagy Katalin, PhD. kancznenagyk@ujs.sk

– Pedagógusképzés a múltban, jelenben és a jövőben
Prof. Dr. Pukánszky Béla, DSc., pukanszkyb@ujs.sk – PaedDr. Kiss Beáta, kissb@ujs.sk

– Az idegen nyelvek oktatásának aktuális kihívásai a V4-országokban
Dr. phil. Mgr. Mészáros Attila, meszarosa@ujs.sk

– Történelem mint tudomány és mint iskolai tantárgy III.
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. vajdab@ujs.sk

– Fiatalok csoportosulásán alapuló értékorientált fejlesztés, légkör és jólét az iskolai környezetben
PhDr. Tóbiás Kosár Silvia, PhD., kosars@ujs.sk – Mgr. Zsigmond Tibor, PhD., zsigmondt@ujs.sk

Teológiai szekció
PaedDr. Petheő Attila, PhD., petheoa@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A rendezők
Komárom, 2024.04.15.

 

Scroll to top