Kontakt

Adresa usporiadateľov:

doc. RNDr. József Bukor , PhD.
prorektor pre vedu a výskum
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Kontakt na sekretariát:
Mgr. Adrienn Hernády
Tel.:     +421 35 3260 659
E-mail: konferencia@ujs.sk

Prejsť na začiatok