XIII. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2022

ktorá sa bude konať v dňoch
12.–13. septembra 2022
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

 

Prejsť na začiatok