XV. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2023

ktorá sa bude konať v dňoch
13.–14. septembra 2023
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

 

Prejsť na začiatok