Prihláška


Registrácia

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12.-13. 9. 2017 v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno
Termín prihlasovania je do 30. 6. 2017

Príspevky žiadame poslať najneskôr do 30. 6. 2017 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu vedúcich sekcií.


Meno a priezvisko, tituly:*
Adresa pracoviska:*
Telefón:*
E-mail:*
Funkcia:*
Som zamestnancom alebo PhD študentom UJS
Som PhD študent na inej univerzite, o stravovanie nemám záujem
Na konferencii *
Názov príspevku:
Prednášku/publikáciu navrhujem zaradiť do nasledovnej sekcie:Budem poslucháčom nasledovnej sekcie:
Plánované sekcie:*
Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vede a vo vzdelávaníSpoločenské a ekonomické trendy, vzájomné vzťahy (väzby) v 21. storočíVyučovanie cudzích jazykov v 21. storočí – tradícia a inováciaÚloha učiteľa a motivácie vo výchovno-vzdelávacom proceseZdravotne a sociálne znevýhodnení žiaciAktuálne otázky hungaristiky a slovakistikyReformácia kedysi a dnes
Stručná anotácia prednášky/publikácie:
K prezentácii budem potrebovať: spätný projektordataprojektor
Prosíme označiť, ktorý deň si prajete využiť stravovanie: 12.9.2017. - obed12.9.2017. - večera13.9.2017. - obed
Súhlasím so spracovaním a zaradením osobných údajov do databázy na účely konferencie.
Zaväzujem sa, že do 30.6.2017 uhradím konferenčný poplatok v sume € z účtu:

* Musíte vyplniť všetky povinné položky (označené hviezdičkou)