Program

 

A KONFERENCIA KERETPROGRAMJA – RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
2019. szeptember 10.

 10. september 2019

08.30 – 09.30 A résztvevők regisztrálása  – Registrácia účastníkov
09.30 – 09.45 A SJE rektorának üdvözlő beszéde – Príhovor rektora UJS
09.45 – 11.15 Plenáris szekció – Plenárna sekcia
Ormos Mihály – Kockázat és kockázati mértékek a tőkepiacon
Orosz Ildikó – Esettanulmány a nemzeti kisebbségi lét és oktatás kihívásairól Kárpátalján
11.30 – 13.00 Ebéd – Obed
13.00 – 17.40 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
18:00 –  20:00 Vacsora – Večera
2019. szeptember 11.

 11. september 2019

08:20 – 08:40 A résztvevők regisztrálása – Registrácia účastníkov
08:20 – 12:00 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
12:00 – 13:00 Ebéd – Obed
13:00 – 17:40 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00 Erődlátogatás – Návšteva pevnosti

 

Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách
Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve
Pedagogická diagnostika a merania
Jazyk – Kultúra – Interpersonálne vzťahy
Investície na kapitálovom trhu
Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika
Daňové a odvodové systémy
Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov
Desať rokov eura na Slovensku
Teologická sekcia

Prejsť na začiatok