Výbory

Programový výbor:

Predseda:
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Členovia:
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

RNDr. Peter Csiba, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Mgr. Attila Lévai, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. József Poór, DrSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. Vilmos József Kolumbán
Protestant Theological Institute of Cluj Napoca, Cluj Napoca, Rumunsko

Dr. habil. Viktor Kókai Nagy
Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, Maďarsko

Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Ing. Renáta Machová, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

RNDr. József Bukor, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Organizačný výbor:

RNDr. József Bukor, PhD.
RNDr. Štefan Gubo, PhD.
PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Dr. habil. Erzsébet Drahota-Szabó, PhD.
Dr. habil. Vilmos Vass, PhD.
PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Szabolcs Simon, PhD.
Sándor János Tóth, PhD.
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Adrienn Hernády

Prejsť na začiatok