SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2013

Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!

A komáromi Selye János Egyetem doc. RNDr. Tóth János, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

„Új kihívások a tudományban és az oktatásban”

elnevezésű

2013-as Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2013. szeptember 17–18.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetoséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2013. szeptember 17-18. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.

A tervezett szekciók:
– Az egyház és a média
Mgr. Lévai Attila, PhD. / levaia@ujs.sk /

– Reformok és alternatívák a didaktikában
Prof. Dr. Pukánszky Béla, DrSc., PaedDr. Horváth Kinga, PhD. / horvathk@ujs.sk /

– Új távlatok a nyelv-és irodalomtudományban
PaedDr. Török Tamás, PhD., PaedDr. Keserű József, PhD. / keseruj@ujs.sk /

– Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban
RNDr. Árki Zsuzsanna, PhD. / arkiz@ujs.sk /

– Gazdaság és társadalom – új trendek és kihívások
Ing. Végh Katalin, PhD., Ing. Šeben Zoltán, PhD. / sebenz@ujs.sk /

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel
A rendezők
Komárom, 2013. 04. 18.

Bizottságok

Elnök:
Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:
Prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Pukánszky Béla, DrSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia 

Prof. Dr. Németh András, DrSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Poór József, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Doc. PhDr. Molnár János, mim. prof.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

 

Szervezőbizottság:

PaedDr. Juhász György, PhD.

PaedDr. Horváth Kinga, PhD.

Ing. Macho Renáta, PhD.

Mgr. Pólya Katalin, PhD.

Hernády Adrienn

Program

2013. szeptember 17.08.30 – 09.30A résztvevők regisztrálása
09.30 – 10.00
A SJE rektorának üdvözlő beszéde
10.00 – 11.30Plenáris szekció
Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna, CSc.:Hálópolgárok az iskolában – A multimédiás társadalom és az oktatás
ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.:Egyház és média
11.30 – 13.00Ebéd – Obed
13.00 – 17.45Szekcióülések
18:00 – 20:00Vacsora
2013. szeptember 18.08:30 – 09:00A résztvevők regisztrálása
09:00 – 12:00Szekcióülések
12:00 – 13:30Ebéd
14:00 – 15:00Erődlátogatás

Szekciók programja

Gazdaság és társadalom – új trendek és kihívások
Reformok és alternatívák a didaktikában
Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban
Új távlatok a nyelv-és irodalomtudományban
Az egyház és a média

SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2013

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top