SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2011

Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!

A komáromi Selye János Egyetem Doc. RNDr. Tóth János, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi:

„A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában”

című

III. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2011. szeptember 5-6.

Helyszín: SJE Konferenciaközpont – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, társadalomtudományok, neveléstudományok, közgazdaságtan és vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőségetnyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére,a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.

A konferencia 2011. szeptember 5-6. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és tudományos monográfiákban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.

A tervezett szekciók:
Nyelvészeti és irodalomtudományi szekció
Pedagógiai szekció
Teológiai szekció
Gazdaságtudományi szekció
Vállalatirányítási szekció

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel,
A rendezők
Komárom, 2011.5.3.

Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:

Prof. ThDr. Bándy Juraj
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia
Prof. Ing. Okenka Imrich, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia
Prof. Dr. Poór József, CSc.
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya, Magyarország
Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, SzlovákiaDoc. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Széchenyi István Egyetem, Győr, Magyarország

Dr. habil Bodonyi Edit
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország

Doc. PhDr. Kozmács István, PhD.
Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra, Szlovákia

Doc. PhDr. Molnár János
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Doc. Szarka László, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Csiba Peter, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Szervezőbizottság:

Mgr. Simon Szabolcs, PhD.
Doc. RNDr. Partová Edita, CSc
Mgr. Lévai Attila, PhD.
Ing. Machová Renata, PhD.
Ing. Gyurián Norbert, PhD.
Bc. Kinczer Adrianna
Bc. Vida Krisztina
Bölcskei Judit
Mgr. Farkas Gabriella
Mgr. Greschner Tímea
Velschitz Andrea
PrhDr. Antalík Imrich
Bartal Mária

Program

2011.09.05

08:30 – 10:30 A résztvevők regisztrálása
10:30 – 11:00 A Selye János Egyetem rektorának üdvözlő beszéde
11:00 – 13:00 Plenáris ülés Doc. PhDr. Čaplovič Dušan, DrSc.: Vedomostná spoločnosť a sociálne výzvy 21. storočiaProf. Dr. Németh András, DrSc.: Pedagógusképzés Európában – történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek, aktuális reformok

Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.: Vallásreformok az ókori Keleten

13:00 – 14:00 Ebéd
14:00 – 15:30 Szekcióülések
15:30 – 16:00 Szünet, frissítő
16:00 – 17:30 Szekcióülések
18.00 – Vacsora és kötetlen találkozó

2011.09.06

09:00 – 09:30 A résztvevők regisztrálása
09:30 – 11:00 Szekcióülések
11:00 – 11:30 Szünet, frissítő
11:30 – 13:00 Szekcióülések
13:00 – 14:00 Ebéd
14:30 – 16:00 Befejezés
16:00 – 16:30 Kulturális program

Szekciók programja

Nyelvészeti és irodalomtudományi szekció
Pedagógiai szekció
Teológiai szekció
Gazdaságtudományi szekció
Vállalatirányítási szekció

SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2011

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top