Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2023-as XV. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2023. szeptember 13–14.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2023. szeptember 13-14. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

Matematika és informatika szekció
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD., filipf@ujs.sk

Versenyképesség és válságkezelés a 21. században – trendek és tendenciák
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

Munkaerőpiac és foglalkoztatás
prof. Dr.  Poór József, DSc., poorj@ujs.sk

– Nyelv, irodalom, kultúra, oktatás: 21. századi perspektívák
Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

 Gyermeki fejlődés segítése
prof. Dr. Józsa Krisztián, DSc. – PaedDr. Borbélyová Diana, PhD., borbelyovad@ujs.sk

– A modern pedagógia módszertani kihívásai napjainkban
Mgr. Orsovics Yvette, PhD.  orsovicsy@ujs.sk  – PaedDr. Nagyová Alexandra, PhD. nagyovaa@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching
Dr. habil. Brdar-Szabó Rita, PhD., Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD., litovkinaa@ujs.sk

– Pedagógusok a 21. században – szakmai kihívások, életpálya
Dr. habil. Varga László, PhD., Kanczné Nagy Katalin, PhD. kancznenagyk@ujs.sk

– Pedagógus képzés a múltban, jelenben és a jövőben
Prof. Dr. Pukánszky Béla, DSc., pukanszkyb@ujs.sk – Prof. Tóth Péter, PhD. tothp@ujs.sk

– Történelem mint tudomány és mint iskolai tantárgy II.
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. vajdab@ujs.sk – Prof. Tóth Péter, PhD. tothp@ujs.sk

A múltból építkező jelen a teológiában
Doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., somogyia@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A rendezők

Komárom, 2023.02.20.

 

Scroll to top