Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:
Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. Cservák Csaba, PhD.
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország

Prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. Kókai Nagy Viktor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Magyarország

Prof. Dr. Kolumbán Vilmos József
Kolozsvári Protestáns Teológiai  Intézet, Kolozsvár, Románia

Prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Poór József, DSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. Ing. Hajabáč Machová Renáta, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr.habil. PedDr. Nagy Melinda, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Doc. RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Szervezőbizottság:
Doc. RNDr. Bukor József, PhD.
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
Gál Gyöngyi, PhD.
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
PaedDr. Nagyová Alexandra, PhD.
Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Simon Szabolcs, PhD.
Kanczné Nagy Katalin, PhD.
Mgr. Hernády Adrienn

Scroll to top