Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2022-es XIV. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2022. szeptember 12–13.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2022. szeptember 12-13. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

Matematika és informatika szekció
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD., filipf@ujs.sk

Versenyképesség a 21. században – trendek és tendenciák
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk , PhDr. Tóbiás Kosár Silvia, PhD., kosars@ujs.sk

– Interkulturális társadalmi, irodalmi és nyelvi kapcsolatok
Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

– Gyerekkor-történeti szekció
Prof. Dr. Pukánszky Béla, DSc., pukanszkyb@ujs.sk

–  Tükrözött osztályterem módszer az oktatásban
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., tothbakosa@ujs.sk , Mgr. Mészáros Tímea, meszarost@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching / Interkulturális kommunikáció a nyelvészet, a fordítás és a nyelvoktatás metszéspontjában
Dr. habil. Brdar-Szabó Rita, PhD., Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD., litovkinaa@ujs.sk

Gyermeki fejlődés segítése
prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD., PaedDr. Borbélyová Diana, PhD., borbelyovad@ujs.sk 

Pedagógiatörténet a digitális korban
Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, DSc. , Kanczné Nagy Katalin, PhD., kancznenagyk@ujs.sk

–  Történelem mint tudomány és mint iskola tantárgy I.
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD., Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD., vajdab@ujs.sk

–  Teológia, misszió és diakónia, egy változó világban
Mgr. Pólya Katalin, PhD., polyak@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

 

Üdvözlettel
A rendezők
Komárom, 2022.03.31.

 

Scroll to top