Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2021-es XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

a konferencia virtuálisan (online) kerül megrendezésre

A konferencia időpontja: 2021. szeptember 8–9.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2021. szeptember 8-9. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

Matematika és informatika szekció
RNDr. Gubo István, PhD., gubos@ujs.sk

Közgazdaságtan és menedzsment szekció
PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– A nemzetiségi kulturális identitás nyelvi és irodalmi dimenziói
Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

– Pozitív edukáció – Pozitív pszichológia – Művészet, és kapcsolódási pontjaik az oktatásban-nevelésben. 
Doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD., csehiovaa@ujs.sk, Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Pedagógiai értékelés
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD., szokoli@ujs.sk

Iskolai inklúzió szekció 

Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., nagym@ujs.sk

Önkéntesség szekció

PaedDr. Strédl Terézia, PhD., stredlt@ujs.sk

Digitális/online oktatás eredményei, módszerei és lehetőségei

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, kerik@ujs.sk, PaedDr. Borbélyová Diana, PhD., borbelyovad@ujs.sk   

Újrakezdés a teológiában

ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., somogyia@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A rendezők

Komárom, 2021.01.29.

Scroll to top