Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2020-as XII. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2020. szeptember 10–11.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztériuma a koronavírus lehetséges terjedése miatt nem javasolja a tömegrendezvények megtartását.
Az egyetemi konferencia virtuálisan (online) kerül megrendezésre.

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2020. szeptember 10-11. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

Matematika és informatika szekció
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: RNDr. Gubo István, PhD., gubos@ujs.sk

Közgazdaságtan és menedzsment szekció
 szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Nyelvi és irodalmi interpretációk – közép-európai kontextus
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

– Innovatív tanítási módszerek alkalmazása az oktatási folyamatban
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD., csehiovaa@ujs.sk

– Az oktatási folyamat mérése és értékelése
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD., szokoli@ujs.sk
szekcióvezető: Prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. jozsak@ujs.sk,

– Identitás és oktatás
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Prof. Dr. Németh András, DSc., nemetha@ujs.sk

– Tantárgypedagógia és módszertan a 21. század kihívásainak kontextusában
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Mgr. Orsovics Yvette, PhD., orsovicsy@ujs.sk,
szekcióvezető: PaedDr. Szabó Edit, PhD., szaboovae@ujs.sk

– Pozitív pszichológia és élménypedagógia az oktatásban
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., tothbakosa@ujs.sk

Fiatal tehetségek a tudományban és kutatásban
 szekcióvezetők és a beérkezett tanulmányokért felelősök: Prof. Dr. Tóth Péter, PhD., tothp@ujs.sk, Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., horvathki@ujs.sk,

Az elmúlt száz év hatása a református teológiában
szekcióvezető és a beérkezett tanulmányokért felelős: ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., somogyia@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel
A rendezők

Komárom, 2020.01.28.

Scroll to top