Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

2019-es XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2019. szeptember 10–11.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2019. szeptember 10-11. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben  lesznek publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé tesszük az interneten.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

– Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban
prof. Dr. Tóth Péter, PhD. tothp@ujs.sk, dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. , nagym@ujs.sk

– Reformpedagógiai és alternatív irányzatok a közoktatásban
prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc. pukanszkib@ujs.sk, doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD., csehiovaa@ujs.sk, Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Pedagógiai diagnosztika és mérések
prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. jozsak@ujs.sk, dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD., szokoli@ujs.sk

– Nyelv – Kultúra – Interkulturális kapcsolatok
Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

– Tőkepiaci befektetések szekció
Dr. Ormos Mihály, PhD., ormosm@ujs.sk

– Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika
Prof. RNDr. Kmeť Tibor, CSc. kmett@ujs.sk, RNDr. Gubo Štefan, PhD., gubos@ujs.sk

Adó- és járulékrendszerek szekció
 Ing. Gyurián Norbert, PhD.,  gyurian.norbert@ujs.sk

Munkaerőpiac és humánerőforrás-menedzsment szekció
Prof. Dr. Poór József, DSc., poorj@ujs.sk

Tíz éve euró Szlovákiában
 Ing. Šeben Zoltán, PhD., sebenz@ujs.sk

Teológiai szekció
Mgr. Lévai Attila, PhD., levaia@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A rendezők

Komárom, 2019.01.28.


 

– Tőkepiaci befektetések szekció
– Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika
– Adóés járulékrendszerek szekció
– Munkaerőpiac és humánerőforrás-menedzsment szekció
–  Tíz éve euró Szlovákiában
Scroll to top