Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

 „Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai

elnevezésű

2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2017. szeptember 12–13.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2017. szeptember 12-13. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.
A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

–  Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban és a tudományban

RNDr. GUBO Štefan, PhD., gubos@ujs.sk

– Társadalmi és gazdasági trendek, kölcsönhatások a 21. században

PhDr. KORCSMÁROS Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

–  Idegennyelv-oktatás a 21. században – tradíció és innováció

Dr. habil. DRAHOTA-SZABÓ Erzsébet, PhD., drahotaszaboe@ujs.sk

–  A pedagógus és a motiváció szerepe a nevelő-oktató folyamatban

Dr. habil. VASS Vilmos, PhD., vassv@ujs.sk, Mgr. ORSOVICS Yvette, PhD., orsovicsy@ujs.sk, PaedDr. DOBAY Beáta, PhD., dobayb@ujs.sk

–  Egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók

PaedDr. STRÉDL Terézia, PhD., stredlt@ujs.sk, PaedDr. NAGY Melinda, PhD., nagym@ujs.sk

–  A hungarisztika és szlovakisztika időszerű kérdései

SIMON Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk, TÓTH Sándor János, PhD., toths@ujs.sk

–  Reformáció egykor és ma

ThDr. SOMOGYI Alfréd, PhD., somogyia@ujs.sk 

 

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel
                                              A rendezők
Komárom, 2017.01.25

Scroll to top