Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!
A Selye János Egyetem Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

„Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai”

elnevezésű

2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2017. szeptember 12–13.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno
A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2017. szeptember 12-13. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

–  Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban és a tudományban

– Társadalmi és gazdasági trendek, kölcsönhatások a 21. században

–  Idegennyelv-oktatás a 21. században – tradíció és innováció

–  A pedagógus és a motiváció szerepe a nevelő-oktató folyamatban

–  Egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók

–  A hungarisztika és szlovakisztika időszerű kérdései

–  Reformáció egykor és ma

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel
A rendezők
Komárom, 2017.01.25.