Program

Medzinárodná vedecká konferencia UJS – 2015

„Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“

Komárno, 16.–17. september 2015

16. september 2015

08.30 – 09.30 Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 Príhovor rektora UJS
10.00 – 11.30 Plenárna sekcia
Vilmos Vass: Éra tvorivosti (Teoretické základy pedagogiky tvorivosti)
László Varga: Zrod nového vedného odboru: Neuropedagogika predškolského veku
11.30 – 13.00 Obed
13.00 – 17.45 Rokovanie v sekciách
18:00 – 20:00 Večera

17. september 2015

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 Rokovanie v sekciách
12:00 – 13:30 Obed
13:00 – 15:00 Rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00 Návšteva pevnosti

 

SEKCIE

Sekcia ,,Informačné technológie a vzdelávanie“ 

Sekcia ,,Zabudnuté tváre z dejín náboženstiev a cirkvi“ 

Sekcia ,,Teória a prax vzdelávania založenej na kompetenciách“ 

Sekcia ,Ekonomika a spoločnosť – nové výzvy“ 

Sekcia ,,Učebné osnovy a učebnice modernej výučby jazykov (materinského, druhého
a cudzieho) v jednojazyčnom a dvojjazyčnom prostredí“ 

Sekcia ,,Rozvoj a vývojová schopnosť v pedagogike“ 

Prejsť na začiatok