Kontakt

Adresa usporiadateľov:
PaedDr. György Juhász, PhD.
prorektor

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Tel.: +421 35 3260 852

Kontakt na sekretariát:
Adrienn Hernády
Tel.: +421 35 3260 659
E-mail: konferencia@ujs.sk

Registrácia

Konferencia sa uskutoční v dňoch 16.-17. 9. 2014 v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Prihlášky a príspevky žiadame poslať najneskôr do 30. 6. 2014 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu usporiadateľov.

Prihlásiť sa môžete stiahnutím a odoslaním vyplnenej prihlášky na adresu usporiadateľov.