Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:
Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Csiba Peter, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Tóth Péter, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Poór József, DrSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Kolumbán Vilmos József
Kolozsvári Protestáns Teológiai  Intézet, Kolozsvár, Románia

Dr. habil. Cservák Csaba, PhD.
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország

Dr. habil. Kókai Nagy Viktor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Magyarország

Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

 

Szervezőbizottság:

RNDr. Bukor József, PhD.
Mgr. Szarka Katalin, PhD.
RNDr. Gubo Štefan, PhD.
PhDr. Antalík Imrich, PhD.
PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.,
Dr. habil. Vajda Károly, PhD
Kanczné Nagy Katalin, PhD.
Simon Szabolcs, PhD.
Mgr. Görözdi Zsolt, PhD.
Hernády Adrienn

Scroll to top