Program

A KONFERENCIA KERETPROGRAMJA – RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE

2016. szeptember 13.
13. september 2016
08.30 – 09.30 A résztvevők regiszrálása – Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 A SJE rektorának üdvözlő beszéde – – Príhovor rektora UJS
10.00 – 11.30 Plenáris szekció – Plenárna sekcia
Kéri Katalin: A neveléstörténet helye és szerepe a kompetencia alapú pedagógusképzésben
Poór József: Üzleti szolgáltatások és az üzleti oktatás kihívásai a 21. században – múlt, jelen és jövő
11.30 – 13.00 Ebéd- Obed
13.00 – 17.45 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
18:00 – 20:00 Vacsora

2016. szeptember 14.

14. september 2016

08:30 – 09:00 A résztvevők regisztrálása
09:00 – 12:00 Szekcióülések
12:00 – 13:30 Ebéd
13:00 – 15:00 Szekcióülések
14:00 – 15:00 Erődlátogatás -Návšteva pevnosti

 

SZEKCIÓK

,,Innováció a neveléstudományban” szekció

,,Peregrináció és migráció a vallásokban és az egyház történtében” szekció

,,A nevelés és az oktatás módszertana” szekció

,,Kanonizáció, dekanonizáció, rekanonizáció az irodalomban” szekció

,,Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban és a tudományban” szekció

,,A magyar nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom hagyományai és kilátásai” szekció

,,A ma kihívása a jövő sikerének záloga – gazdaságtudomány a 21. században” szekció

Scroll to top