Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!

A Selye János Egyetem doc. RNDr. Tóth János, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi a

„Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban”

elnevezésű

2016-os Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2016. szeptember 13–14.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2016. szeptember 13-14. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

– A ma kihívása a jövő sikerének záloga – gazdaságtudomány a 21. században
PhDr. KORCSMÁROS Enikő, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban
RNDr. ÁRKI Zsuzsanna, PhD., arkiz@ujs.sk

– A magyar nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom hagyományai és kilátásai
TÓTH Sándor János, PhD., toths@ujs.sk
SIMON Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk

– Kanonizáció – dekanonizáció – rekanonizáció az irodalomban
PaedDr. KESERŰ József, PhD., keseruj@ujs.sk

– Innováció a neveléstudományban:
PaedDr. STRÉDL Terézia, PhD., stredlt@ujs.sk, PaedDr. NAGY Melinda, PhD., nagym@ujs.sk

– A nevelés és az oktatás módszertana
Mgr. ORSOVICS Yvette, PhD., yorsovicsova@ujs.sk

– Peregrináció és migráció a vallásokban és az egyház történtében
ThDr. SOMOGYI Alfréd, PhD., somogyia@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A rendezők

Komárom, 2015.12.15.

Scroll to top