Határidők

A konferencia időpontja 2016. szeptember 13-14., helyszíne: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno
A jelentkezési lapot és a konferenciakötetbe szánt tanulmányt – kérjük legkésőbb 2016. június 30-ig elektronikus formában eljuttatni a rendező e-mail címére.
A konferencia részvételi díját legkésőbb 2016. június 30-ig kérjük átutalni a következő számlaszámra:
SWIFT: SPSRSKBA,  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: a konferencia dátuma, a megjegyzésbe kérjük feltüntetni a résztvevő nevét.

Kedvezményezett neve: Univerzita J. Selyeho
Bank neve: Štátna pokladnica
Bank címe: Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15
Scroll to top