Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:
Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Kéri Katalin
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország

Prof. PhDr. Petrová Gabriela, Csc.
Constantine the Philosopher in Nitra, Nyitra, Szlovákia

Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Józsa László, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Kolumbán Vilmos József
Kolozsvári Protestáns Teológiai  Intézet, Kolozsvár, Románia

Dr. habil. Kókai Nagy Viktor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Magyarország

Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Ing. Machová Renáta, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

 

Szervezőbizottság

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Simon Szabolcs, PhD.
ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
Hernády Adrienn

Scroll to top