Meghívó

Tisztelt Érdeklődők!

A komáromi Selye János Egyetem doc. RNDr. Tóth János, PhD. rektor úr védnöksége alatt megrendezi az

„Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban”

elnevezésű

2015-ös Nemzetközi Tudományos Konferenciáját

A konferencia időpontja: 2015. szeptember 16–17.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárno

A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várjuk a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.
A konferencia 2015. szeptember 16-17. között kerül megrendezésre. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítjuk minden aktív résztvevő számára.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

  • Információs technológiák és oktatás: RNDr. Árki Zsuzsanna, PhD., arkiz@ujs.sk
  • Gazdaság és társadalom – új kihívások: Ing. Šeben Zoltán, PhD., sebenz@ujs.sk
  • Fejlődés és fejleszthetőség a pedagógiában: Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD., bakosova.anita@ujs.sk
  • A kompetencia alapú oktatás elmélete és gyakorlata: Dr. habil. Vass Vilmos PhD., vassv@ujs.sk
  • A modern (anya-, másod-, és idegen) nyelvi nevelés tantervei és tankönyvei – egynyelvű és többnyelvű környezetben: Simon Szabolcs, PhD., simons@ujs.sk
  • Elfeledett arcok a vallások és az egyház történetéből: Prof. ThDr. Karasszon István, PhD., karasszoni@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 15 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel
A rendezők
Komárom, 2015.4.20.

Scroll to top