Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:

Prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Zimányi Árpád, CSc.
Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger, Magyarország

Prof. habil. Könczei György
Eötvös Lóránd University, Budapest, Magyarország

Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Szlovákia

Prof. Dr. Poór József, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Szlovákia

Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, Magyarország

Prof. ThDr. Kocsev Miklós, PhD.
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, Magyarország

Ing. Machová Renáta, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Szervezőbizottság:

PaedDr. Juhász György, PhD.
PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
PaedDr. Keserű József, PhD.
Ing. Šeben Zoltán, PhD.
PhDr. Seres Huszárik Erika
PhDr. Korcsmáros Enikő
Mgr. Pólya Katarína, PhD.
Hernády Adrienn

Scroll to top