Bizottságok

Programbizottság:

Elnök:
Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Tagok:
Prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

RNDr. Bukor József, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Nagy László, DrSc.
Pázmány Péter Katholic University, Budapest, Magyarország

Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. Dr. Poór József, CSc.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

Prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, Magyarország

Doc. Dr. Lázár Ede
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Románia

Dr. Theol. Pálfi József, PhD.
Partium Christian University, Oradea, Románia

PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia

 

Szervezőbizottság:
PaedDr. Juhász György, PhD.

PaedDr. Horváth Kinga, PhD.

PhDr. Seres Huszárik Erika

PhDr. Dobai Korcsmáros Enikő

Mgr. Pólya Katarína, PhD.

Hernády Adrienn

 

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top