Program

A KONFERENCIA KERETPROGRAMJA – RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
2017. szeptember 12.
12. september 2017
08.30 – 09.30 A résztvevők regisztrálása  – Registrácia účastníkov
09.30 – 09.45 A SJE rektorának üdvözlő beszéde – Príhovor rektora UJS
09.45 – 11.15 Plenáris szekció – Plenárna sekcia
Setényi János: Tanulás középpontba helyezése – XXI. századi iskola
Dr. Kovács Levente – Gazdasági és gazdaságetikai kérdések a reformáció tükrében
11.15 – 11.30 A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitója – Otvorenie výstavy “500 rokov reformácie
11.30 – 13.00 Ebéd – Obed
13.00 – 17.45 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
18:00 –  20:00 Vacsora – Večera
2017. szeptember 13.
13. september 2017
08:30 – 09:00 A résztvevők regisztrálása – Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
12:00 – 13:00 Ebéd – Obed
13:00 – 16:00 Szekcióülések- Rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00 Erődlátogatás – Návšteva pevnosti
 

 

Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vede a vo vzdelávaní

Spoločenské a ekonomické trendy, vzájomné vzťahy (väzby) v 21. storočí

Vyučovanie cudzích jazykov v 21. storočí – tradícia a inovácia

Úloha učiteľa a motivácie vo výchovno-vzdelávacom procese

Zdravotne a sociálne znevýhodnení žiaci

Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky

Reformácia kedysi a dnes