Publikácia

Príspevky do zborníka posielajte v elektronickej podobe do 30. 6. 2014 na e-mailové adresy sekcií. Zborník príspevkov bude k dispozícií na konferencii.
Uverejnené budú len príspevky požadovaného formátu (podľa šablóny) s kladným recenzným posudkom.
Príspevky, ktoré nebudú zodpovedať pokynom, nebudú zaradené do zborníka.

Šablónu môžete stiahnuť: tu

Publikácie z I. MVK

Publikácie z I. MVK